พินปัญหา พินความเห็น พินตำแหน่ง พินที่ "iCare"
Transforming Passive to Active Student
เสนอแนะและรายงานปัญหา

iCare คือ เครื่องมือสำหรับการรายนงานข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็น สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านช่องทาง Facebook Messenger และ Web App

โดยผู้ใช้สามารถส่งรูปภาพ คำอธิบาย แฮชแท็ค และตำแหน่ง ของปัญหาหรือความคิดเห็นเข้าสู่ iCare ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกรายงานผ่านระบบ จะส่งตรงไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อในทันที โดยมีการแจ้งเตือนสถานะการแก้ไขตลอดทั้งกระบวนการจนปัญหาถูกแก้ไขเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ iCare ในการเสนอความคิดเห็นและคำชมได้เช่นเดียวกัน

รายงานบน iCare เพื่อคณะของเราได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้ง 2 ช่องทาง

สร้างสรรค์โดย